ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ

ความเป็นมาของการ ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ ที่ชาวพุทธควรรู้

0 0
Read Time:2 Minute, 26 Second

ประเทศไทยและอินเดียได้ร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตภาพของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในประเทศไทยซึ่ง จะอัญเชิญทั้ง 4 ภาคในเมืองไทย ภาคกลางประดิษฐาน บริเวณสนามหลวง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ถึง 3 มีนาคม 2567 และอัญเชิญไปยังภาคอื่นๆในประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ประดิษฐาน ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5-8 มีนาคมเวลา 9:00 – 20:00 น. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน วันที่ 10-13 มีนาคมเวลา 9:00-20.00 น. ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ภาคใต้วันที่ 15-18 มีนาคม เวลา 9:00 – 20:00 น. ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ พุทธศาสนิกชนชาวไทย สามารถเข้าไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุได้ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

พระบรมสารีริกธาตุ คือ พระธาตุที่เป็นส่วนของพระวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะ และพระอรหันตภาพคือพระธาตุของพระอริยสาวกของพระองค์ สำหรับพระอรหันต์ธาตุที่นำมาประดิษฐานที่เมืองไทยชั่วคราวคือพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ หลังจากพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานแล้วได้มีการแบ่งส่วนพระบรมสารีริกธาตุไว้ทั้งหมด 7 เมืองได้แก่ เมืองราชคฤห์   เมืองกบิลพัสดุ์ เมืองเวสาลี เมืองอัลลกัปปะ   เมืองรามคาม  เมืองปาวา เมืองเวฎฐทีปกะ  ความอัศจรรย์ในการเกิดพระบรมสารีริกธาตุเป็นเรื่อง ปาฏิหาริย์ ที่พระบรมสารีริกธาตุกลายเป็นผลึกที่มีความสวยงามคล้ายแก้วหรืออัญมณีแม้กระทั่งผม เล็บ ฟัน ความหมายของพระบรมสารีริกธาตุแบบต่างๆ  ขนาดเล็ก มีลักษณะคล้ายกับเมล็ดพันธุ์ผักกาด มีสีดอกมะลิ  ขนาดกลาง ลักษณะคล้ายกับเม็ดข้าวสารหักครึ่ง มีลักษณะคล้ายแก้ว 3 ขนาดใหญ่ คล้ายกับถั่วเขียวผ่าซีกและมีสีทอง

พระบรมสารีริกธาตุนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเพราะสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนได้เอง เชื่อกันว่าผู้ที่กราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุจะมีอานิสงส์ เป็นสิริมงคลให้กับชีวิต นำพาวาสนารุ่งเรือง มีบารมีแผ่ไพศาล สมหวังดั่งใจปรารถนาผู้คิดร้ายไม่สามารถเข้าใกล้ถึงตัวได้ แต่จะต้องเป็นคนที่ ถือศีล 5 ปฏิบัติ และรักษาศีลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้การไหว้พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากประเทศอินเดียนับว่าเป็นความโชคดีของคนไทยที่จะได้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ใครใกล้ที่จังหวัดไหนสามารถเดินทางไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้ ตามโครงการ ธรรมยาตราพระบรมสารีธาตุจากมหานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขง

สำหรับพุทธศาสนิกชน ที่อยู่ในกรุงเทพฯปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมากราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่บริเวณท้องสนามหลวงเป็นจำนวนมาก สำหรับพุทธศาสนิกชน จังหวัดอื่นๆสามารถไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ประธาตุได้ที่จังหวัดที่ประดิษฐานไว้ชั่วคราวได้เลย ขออานิสงส์ของการบูชาพระบรมสารีริกธาตุส่งผลให้ชาวพุทธ ทั่วไทยประสบแต่ความสุขความเจริญและสมหวังดังปรารถนาได้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Author: Bobby Henderson